เลือกประเภทสมาชิกที่คุณต้องการ

ระบบจะไม่ทำการเรียกเก็บเงินจนกว่าผลการสมัครได้รับการอนุมัติ

 • Best choice

  Active Seller - ผู้ขายปกติ

  Free/ Month

  Unlimited products

  Unlimited revenue

 • Distributor - ผู้ขายปกติ

  Free/ Month

  Unlimited products

  Unlimited revenue

  ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม(ค่าคอมมิชชั่น): 20%

 • Shop as a service - ผู้ขายปกติ

  Free/ Month

  Unlimited products

  Unlimited revenue

  ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม(ค่าคอมมิชชั่น): 5%

 • Active seller - ผู้ขายมีเลขทะเบียนอาหารสัตว์

  Free/ Month

  Unlimited products

  Unlimited revenue

 • Shop as a service - ผู้ขายมีเลขทะเบียนอาหารสัตว์

  Free/ Month

  Unlimited products

  Unlimited revenue

  ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม(ค่าคอมมิชชั่น): 5%

 • Distributor - ผู้ขายมีเลขทะเบียนอาหารสัตว์

  Free/ Month

  Unlimited products

  Unlimited revenue

  ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม(ค่าคอมมิชชั่น): 20%