อื่นๆ

อื่นๆ (Others): หมวดหมู่นี้เป็นสำรองสำหรับอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ไม่สอดคล้องกับหมวดหมู่อื่น ๆ ในรายการ อุปกรณ์หรือเครื่องมือในหมวดหมู่นี้สามารถเป็นอุปกรณ์พิเศษหรือส่วนประกอบเสริมที่ช่วยให้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาจ包括 การวัดค่าความเค็มของน้ำ ระบบไฟฟ้า หรืออุปกรณ์การกำจัดสารเคมีในน้ำ อื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการดูแลและควบคุมสภาพแวดล้อมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ขออภัยในความไม่สะดวก ในขณะนี้เราไม่มีสินค้าที่คุณต้องการหา