เข่ง

เข่ง (Bucket): ค้นหาเข่งที่ทนทานและมีประโยชน์สำหรับงานต่างๆ ในอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เช่น ใช้ในการยกกุ้ง อาหาร เครื่องทอ อุปกรณ์ต่าง ฯลฯ

ขออภัยในความไม่สะดวก ในขณะนี้เราไม่มีสินค้าที่คุณต้องการหา