ชุดตรวจทดสอบโรค

ชุดตรวจทดสอบโรค (Disease Testing Kit): ชุดตรวจทดสอบโรคเป็นชุดเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบโรคที่อาจเกิดขึ้นในสัตว์น้ำ โดยชุดตรวจทดสอบโรคมักจะประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ชุดทดสอบเลือด ชุดทดสอบสารเคมี หรือชุดทดสอบพารามิเตอร์ เป็นต้น ชุดตรวจทดสอบโรคช่วยให้ผู้เพาะเลี้ยงสามารถตรวจวินิจฉัยโรคและทำการรักษาได้ในระยะเริ่มต้นเพื่อควบคุมการแพร่กระจายของโรคในระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ขออภัยในความไม่สะดวก ในขณะนี้เราไม่มีสินค้าที่คุณต้องการหา