น้ำยาปรับสภาพน้ำ

น้ำยาปรับสภาพน้ำ (Water Conditioner): น้ำยาปรับสภาพน้ำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการปรับค่าความเป็นกรด-ด่าง และค่าความอุดมสมบูรณ์ของน้ำในระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เช่น ปรับค่าความเป็นกรด-ด่างเพื่อเป็นสภาพน้ำที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงกุ้ง ปรับค่าความอุดมสมบูรณ์ของน้ำเพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำ การใช้น้ำยาปรับสภาพน้ำช่วยให้ค่าทางเคมีและสภาพน้ำอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพื่อให้สัตว์น้ำมีสุขภาพแข็งแรง

ขออภัยในความไม่สะดวก ในขณะนี้เราไม่มีสินค้าที่คุณต้องการหา