เคมีภัณฑ์

เคมีภัณฑ์ (Chemicals): เคมีภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์ทางเคมีที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เช่น สารลดความเค็ม สารเสริมอาหาร หรือสารฆ่าแบคทีเรียในน้ำ เคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์น้ำมีหลากหลายชนิดและความเข้มข้นที่แตกต่างกัน การใช้เคมีภัณฑ์ช่วยในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อควบคุมสภาพน้ำและสัตว์น้ำให้มีสุขภาพดีและเจริญเติบโตอย่างเหมาะสม

ขออภัยในความไม่สะดวก ในขณะนี้เราไม่มีสินค้าที่คุณต้องการหา