อาหารเสริม

อาหารเสริม: เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยมีส่วนประกอบที่ช่วยสร้างสมดุลย์โภชนาการและกระตุ้นกระบวนการเผื่อป้องกันโรค รวมถึงเสริมสร้างร่างกายและส่งเสริมการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำในระยะเวลาที่สั้น อาหารเสริมมีหลากหลายรูปแบบและสูตรที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการพิเศษของสัตว์น้ำในแต่ละชนิด