โพรไบโอติก

โพรไบโอติก: โพรไบโอติกเป็นสารชีวภาพที่ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยเป็นสารชีวภาพที่มาจากสิ่งมีชีวิต เช่น แบคทีเรียดีเทอร์เจน และจุลินทรีย์ต่างๆ โพรไบโอติกมีหลากหลายสูตรที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนกระบวนการย่อยอาหาร กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพของสัตว์น้ำ

ขออภัยในความไม่สะดวก ในขณะนี้เราไม่มีสินค้าที่คุณต้องการหา