แร่ธาตุ

แร่ธาตุ: แร่ธาตุเป็นสารอาหารที่สำคัญสำหรับการเจริญเติบโตและสมดุลย์ของสัตว์น้ำ แร่ธาตุช่วยเสริมสร้างโครงสร้างเซลล์และเนื้อเยื่อต่างๆ รวมถึงเป็นส่วนประกอบของหลายกระบวนการทางชีวภาพภายในร่างกายของสัตว์น้ำ เช่น การเจริญเติบโตของกระดูกและเกลือ การสร้างสีสันในสัตว์น้ำ แร่ธาตุมีความสำคัญต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างถูกต้องและสมดุลย์

ขออภัยในความไม่สะดวก ในขณะนี้เราไม่มีสินค้าที่คุณต้องการหา