ร้านค้า

ไฮโดรนีโอ ประเทศไทย - HydroNeo Thailand
ไฮโดรนีโอ ประเทศไทย - HydroNeo Thailand

ไฮโดรนีโอเป็นบริษัท Startup ระบบสมาร์ทฟาร์ม (Smart Farm) เพื่อเกษตรกรกุ้งไทย

อุปกรณ์วัดคุณภาพน้ำพบสินค้าจำนวน: 5

คุยกับร้านค้า

อุปกรณ์วัดคุณภาพน้ำ (Water Quality Monitoring Equipment): อุปกรณ์วัดคุณภาพน้ำเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดและควบคุมค่าทางกายภาพและเคมีของน้ำในระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อุปกรณ์เหล่านี้สามารถติดตั้งในระบบการเพาะเลี้ยงเพื่อวัดและตรวจสอบค่าทางกายภาพเช่นอุณหภูมิ ระดับน้ำ และค่าสารประกอบที่สำคัญ อุปกรณ์วัดคุณภาพน้ำช่วยให้ผู้เพาะเลี้ยงสามารถสังเกตและปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อให้เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงสัตว์น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ