ร้านค้า

ไฮโดรนีโอ ประเทศไทย - HydroNeo Thailand
ไฮโดรนีโอ ประเทศไทย - HydroNeo Thailand

ไฮโดรนีโอเป็นบริษัท Startup ระบบสมาร์ทฟาร์ม (Smart Farm) เพื่อเกษตรกรกุ้งไทย

อาหารกุ้ง

คุยกับร้านค้า

อาหารกุ้ง (Shrimp Feed): เลือกอาหารกุ้งที่เหมาะสมสำหรับการเพาะเลี้ยงกุ้งในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้ความอยู่รอดและเติบโตอย่างเหมาะสม รวมถึงสนับสนุนการเสริมสร้างสี ระดับปริมาณ และการเพิ่มความสุกในกุ้ง

ไม่พบสินค้าที่ตรงกับเกณฑ์การค้นหา