ร้านค้า

ไฮโดรนีโอ ประเทศไทย - HydroNeo Thailand
ไฮโดรนีโอ ประเทศไทย - HydroNeo Thailand

ไฮโดรนีโอเป็นบริษัท Startup ระบบสมาร์ทฟาร์ม (Smart Farm) เพื่อเกษตรกรกุ้งไทย

อุปกรณ์ตรวจทดสอบคุณภาพน้ำพบสินค้าจำนวน: 8

คุยกับร้านค้า

อุปกรณ์ตรวจทดสอบคุณภาพน้ำ (Water Quality Testing Equipment): อุปกรณ์ตรวจทดสอบคุณภาพน้ำเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดและตรวจสอบคุณภาพของน้ำ เพื่อประเมินค่าทางกายภาพและเคมีของน้ำในระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การใช้งานอุปกรณ์ตรวจทดสอบคุณภาพน้ำช่วยให้ผู้เพาะเลี้ยงสามารถรับรู้และรักษาคุณภาพน้ำให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงสัตว์น้ำ