ร้านค้า

ไฮโดรนีโอ ประเทศไทย - HydroNeo Thailand
ไฮโดรนีโอ ประเทศไทย - HydroNeo Thailand

ไฮโดรนีโอเป็นบริษัท Startup ระบบสมาร์ทฟาร์ม (Smart Farm) เพื่อเกษตรกรกุ้งไทย

เบ็ดเตล็ดพบสินค้าจำนวน: 1

คุยกับร้านค้า

เบ็ดเตล็ด: ค้นหาสินค้าต่างๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ในหมวดนี้คุณสามารถค้นหาสิ่งของที่หายากหรือไม่เจอที่อื่น หรืออาจเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานทั่วไป เพื่อตอบสนองความต้องการของคุณในการดูแลและปรับปรุงสภาพแวดล้อมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ